Kariera

Drukarnia Impresta to rozwijająca się firma rodzinna o ponad 25-letniej tradycji, współpracująca z dużymi klientami o zasięgu krajowym, europejskim oraz globalnym, w tym koncernami o światowej marce.

Zatrudniamy wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgrany i wykwalifikowany zespół specjalistów, w którym panuje przyjazna atmosfera. Nasza kadra jest zróżnicowana płciowo oraz wiekowo, oferujemy możliwość pracy również osobom niepełnosprawnym.

Stawiamy na zaangażowanie oraz fachowość naszych ludzi i doceniamy to – nasi najlepsi pracownicy są z nami już od prawie dwudziestu lat.

Rozwój stanowi o dobrej kondycji każdej firmy, lecz jest on również korzystny dla człowieka. Stale zwiększając nasz potencjał, dajemy zatrudnionym u nas osobom możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Doskonaląc i rozudowując firmę słuchamy naszych pracowników - chcemy poznać ich opinie i skorzystać z ich cennego doświadczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszym gronie, skontaktuj się z nami.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne (CV) prosimy o dołączenie poniższej klauzuli, która jest niezbędna do rozpoczęcia  procesu rekrutacji:

„Na podstawie art. 6 ust. 1a i art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

Administratora, którym jest Impresta sp. z o.o. w Poznaniu, ul Nieszawska 13,
61-022 Poznań, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ……………………….. .

Powyższa zgoda dotyczy również  załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (list motywacyjny, referencje, dyplom ukończenia szkoły itp.)

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie  zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.

Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/-ny o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

………………………………………………………………..
(data i podpis kandydata do pracy)

 

Zgłoszenia pisemne (podanie, CV) prosimy składać na adres e-mail: praca@impresta.pl, podając w tytule nazwę stanowiska, lub na adres: Impresta sp. z o.o., ul. Nieszawska 13, 61-022 Poznań z dopiskiem „Rekrutacja - nazwa stanowiska”.