Rozwój w UE

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. nastał kolejny okres dynamicznych zmian naszej drukarni; przed krajową poligrafią otworzyły się nowe możliwości, ale i wyzwania.

Otwarcie granic i możliwości związane z dotacjami (z funduszy unijnych), tak samo, jak pozwalały na uwolnienie nieosiągalnego wcześniej potencjału, tak również determinowały test polskiej przedsiębiorczości i zaradności właścicieli firm. Pomimo umiarkowanych sukcesów w pozyskiwaniu środków unijnych, drukarnia Impresta kontynuowała kurs na ścieżce wzrostu.

Comments are closed.